2018 yılında yayınlanan 2018 OECD Raporu’na göre gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanıyor. Ülkemizde bu bağlamda 2012 yılından itibaren İnovasyona verdiği önemden dolayı inovasyon haftası kutlanıyor. Devlet ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığı ile girişimlere hibe desteği sağlamaktadır. Gelişen teknoloji ve dijitalleşmenin etkisi ile ülkemizin dört bir yanında teknoparklar, kuluçka merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri kuruldu.

Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun gelişimini desteleyecek politikalar giderek artmaktadır. Kurumların varlıklarını sürdürebilmesi ve çalışan memnuniyetlerinin yüksek olması için sağlığın gelişimi karşısında güncel kalabilmeleri gerekiyor. Kurum çalışanlarının hastaların taleplerini doğru analiz etmeleri ve sunacakları hizmetleri bu doğrultuda geliştirebilmeleri için inovasyonu tüm faaliyetlerinin merkezine koymaları gerekiyor. Bu sayede doğru anlaşıldığını hisseden çalışanlar ve hastalar mutlu oluyor. İnovasyonun en yoğun yaşandığı alanların başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Nüfus yapısının değişmesi, hastalık türlerindeki artış ve değişimler, hastalıkların kronikleşmesi, toplumun beklentisinin artması vb. pek çok neden sağlık sisteminde yeni gereksinimleri ortaya çıkarmakta ve bu gereksinimler doğrultusunda önemli değişimler yaşanmaktadır.

İnovasyon, çaba harcamayı ve kurumda kültür oluşturulmasını gerektiren bir süreçtir. Bu bağlamda bizde inovasyon ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Kurum kültürünü oluşturmak için düzenli eğitimler yapmayı hedefliyoruz.

Ebru BİTİRİM

Comments are closed